Claus Jensen i radioen

I sommerferien i 2017 mellem 11:05 og 12:00, kan man høre på radio24syv hver dag Dan Jørgensen, der skal lave den endelige tekst til danmarks største parti’s(socialdemokratiet) principprogram, spørge lytterne hvad de synes der skal med i principprogrammets endelig tekst, inden der snart sættes punktum og principprogrammet går i trykken. Her er Claus Jensen ikke bleg for at give sit besyv med når det gælder uligheden mellem de somatiske og psykiatriske hospitaler.